top of page

Ja formem part de la Federació Catalana de Cooperatives de Treball!

Updated: May 17, 2021

Ens hem federat! Sí, sí! I què implica això? Doncs que ja formem part de la Federació Catalana de Cooperatives de Treball, o FCCT. Ens hem federat perquè creiem en el treball en xarxa, en potenciar les cooperatives i, en general, l'Economia Social i Solidària. Ara estem treballant per entrar a la Sectorial d'Iniciativa Social, una assemblea per teixir xarxa i treballar conjuntament entre totes les cooperatives que ens hem constituït amb una iniciativa social.


8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page