top of page

CONVOCATÒRIA LABORAL - MONITORES DE LLEURE

La Caliu Cooperativa convoca diverses places de monitores d’extraescolars pel curs 2021-2022. Places:


· Patinatge artístic · Hip hop · Futbol sala · Defensa personal · Bàsquet · Circ · “Shake it” (psicomotricitat) · Escalada


Funcions


- Disseny, programació, realització i avaluació d’activitats lúdiques, esportives i educatives

- Dinamització i acompanyament dels grups d’infants

- Gestió del material i manteniment dels espais

- Participar de la formació de l’equip de monitores durant el curs

- Participar a les valoracions trimestrals d’equip.

Es requereix


- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual (DNS) negatiu

- Experiència com a monitora d’educació en el lleure, especialment amb persones d’entre 3 i 12 anys

- Capacitat de lideratge i treball en equip

- Capacitat de comunicació assertiva i escolta activa

- Capacitat d’iniciativa, organització i autonomia personal

- En el cas de les activitats de futbol, patinatge artístic i bàsquet, disposar o tenir intenció d’obtenir el ROPEC.


Es valorarà


- Formació acreditable en l’àmbit del lleure, l’acompanyament a infants o les relacions interpersonals (formal o no formal).

- Coneixement i contacte del barri del Fort Pienc

- Haver format part d’algun moviment associatiu dins el món del lleure com a cap o monitora.

Característiques


- Horaris:

o Per l’extraescolar de patinatge artístic: dilluns i dimecres de 16:30 a 18:45.

o Per l’extraescolar de hip-hop: dimarts i dijous de 16:30 a 18:45.

o Per l’extraescolar de futbol: dimarts i dijous de 17:45 a 18:45, i dimecres i divendres de 16:30h a 17:45h

o Pels extraescolars de defensa personal i bàsquet: dimarts i dijous de 16:30 a 17:45.

o Per l’extraescolar de circ: dilluns i dimecres de 16:30 a 17:45

o Per l’extraescolar de “shake it” (psicomotricitat): dimarts i dijous de 16:30 a 17:45.

o Per l’extraescolar d’escalada: divendres de 16:30 a 17:45


- Temporada: les activitats extraescolars es realitzaran del 4 d’octubre fins al juny.

Per tal que la vostra candidatura es tingui en compte cal que ompliu el següent formulari i envieu el Currículum Vitae abans del diumenge 26 de setembre a les 23:59h a coordinaciolacaliullull@gmail.com. Les entrevistes de feina seran del 27 al 30 de setembre.

Per a més informació podeu trucar al 657 54 16 28

365 views0 comments
bottom of page