top of page

CONVOCATÒRIA LABORAL: Coordinació de lleure a l'Escola Ramon Llull

Convoquem una plaça per a la coordinació dels següents serveis de lleure de l’Escola Ramon Llull: servei d’acollida, activitats extraescolars i possibilitat de coordinar també el casal d’estiu.


Funcions pedagògiques: monitoratge

· Participació en la selecció de monitoratge

· Acompanyament i seguiment de l’equip de monitores

· Participació en l’organització de formacions pel monitoratge

· Organització i dinamització de reunions trimestrals de valoració amb l’equip de monitoratge

· Gestió de les substitucions en cas d’absència de monitoratge


Funcions pedagògiques: infants

· Seguiment de la tasca educativa del monitoratge

· Seguiment dels infants que ho requereixin

· Atenció d’infants quan no puguin atendre l’extraescolar (ferides, disrupció de l’activitat, etc.)


Funcions pedagògiques: famílies

· Atenció a dubtes de famílies

· Acompanyament a les famílies en el procés d’informar-les de tot allò que tingui a veure amb les activitats de La Caliu

· Acompanyament en el procés de demanar beques

· Entrevistes individuals quan sigui necessari


Funcions logístiques

· Participar del disseny de les extraescolars, incloent contingut i repartiment d’espais

· Responsabilitat de l’espai que cedeix l’escola, així com del material i instal·lacions que fa servir l’entitat

· Gestió de material fungible (incloent farmaciola)

· Gestió de les XXSS de l’entitat


Funcions administratives

· Elaborar un registre i fer seguiment de les inscripcions a les activitats

· Elaborar llistes d’assistència per a cada activitat i fer-ne un seguiment

· Dur un seguiment de pagaments actualitzat i reclamar quotes impagades

· Gestió i seguiment de la caixa d’efectiu


Es requereix:

· Títol de directora d’activitats d’educació en el lleure

· Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual (DNS) negatiu

· Experiència en la direcció d’activitats de lleure (casals, colònies, campaments, activitats extraescolars, etc.)

· Experiència com a monitora d’educació en el lleure, especialment amb persones d’entre 3 i 13 anys

· Capacitat de lideratge i acompanyament d’equips

· Capacitat de comunicació assertiva i escolta activa

· Coneixements bàsics d’ofimàtica, i domini fluït amb fulls de càlcul (tipus excel)


Es valorarà:

· Formació acreditable en l’àmbit del lleure, l’acompanyament a infants o les relacions interpersonals (formal o no formal)

· Coneixement del barri del Fort Pienc i/o de l’escola Ramon Llull

· Haver format part d’algun moviment associatiu dins el món el lleure com a cap o monitora


Característiques:

· Contracte fix discontinu (indefinit) amb període de prova de 3 mesos

· Jornada: horari fix de dilluns a divendres de 16h a 19h, més jornada flexible de 5h setmanals. Total: 20h setmanals (ampliables segons moment del curs o volum de feina).

· Temporada: de setembre a juny, ampliable a juliol en el cas de fer casal d’estiu.

· Salari: segons el Conveni de lleure educatiu i socioculturalPer tal que la vostra candidatura es tingui en compte cal que ompliu el formulari adjunt (també el podeu trobar a www.lacaliucooperativa.com o al perfil d’instagram @lacaliucooperativa o twitter @caliu_la) i envieu el Currículum Vitae abans de dilluns 30 d’agost a les 23:59h a lacaliucooperativa@gmail.com.


Formulari: https://forms.gle/mf2GKB9suUjz7SrM8


Les entrevistes de feina seran l’1 de setembre, i la incorporació al lloc de treball el 2 de setembre.


Per a més informació podeu contactar al 695053901.


44 views0 comments

Recent Posts

See All

La Caliu Cooperativa convoca diverses places de monitores d’extraescolars pel curs 2021-2022. Places: · Patinatge artístic · Hip hop · Futbol sala · Defensa personal · Bà

bottom of page